Lomamökit Liperissä

LEVEÄLAHDEN LOMAMÖKKIEN VARAUSEHDOT

Leveälahden lomamökit noudattaa mökkimajoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia yleisiä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Leveälahden lomamökeille näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUKSEN TEKEMINEN JA MAKSAMINEN

Varauksen tehtyään asiakas saa varausvahvistuksen, jossa on lomakohteen nimi- ja osoitetiedot, loman ajankohta, sekä lasku ennakko- ja/tai loppusuoritusta varten.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 30 % eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin viisi (5) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin viisi (5) viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava 14 vrk:n kuluessa laskun päiväyksestä, kuitenkin ennen varauksen alkamista. Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, on Leveälahden lomamökeillä oikeus perua varaus.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti) Leveälahden lomamökeille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Leveälahden lomamökeille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Asiakkaalla on oikeus saada takaisin Leveälahden lomamökeille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

MÖKIN OMISTAJAN OIKEUS VARAUKSEN PERUUTTAMISEEN

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Leveälahden lomamökit voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Leveälahden lomamökeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

MÖKKILÄISEN OHJEET – OLESKELU MÖKEISSÄ JA ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle Leveälahden lomamökeillä. Mökin omistajalle ilmoitetaan etukäteen joko puhelimitse tai kirjallisesti arvioitu saapumisajankohta. Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16:00 lähtöpäivään klo 12:00 tai sopimuksen mukaan. Mökkien vuokraan kuuluu loma-asunnon, saunan ja soutuveneen vapaa käyttöoikeus.

Mökin vuokraan sisältyy lisäksi kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, polttopuut lämmitykseen, vesi sekä sähkö. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet. Liinavaatteet voi myös vuokrata hintaan 13€/henkilö, sovitaan erikseen varauksen yhteydessä. Mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä mökissä on vuoteita tai mitä on erikseen sovittu varauksen yhteydessä. Teltan, asuntovaunun/auton tai paljun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Sähköauton ja hybridiauton lataamisesta on sovittava ennakkoon mökin omistajan kanssa.

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Myös tupakannatsojen jättäminen esim. pihalle on kielletty (jäähdytys ja roska-astiaan). Lemmikkieläimiä, kuten koiria, kissoja tai vastaavia saa tuoda mökkiin vain mökin omistajan eri suostumuksella.

Mökin ja ympäristön siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä vähintään 75 euron suuruinen siivousmaksu. Loppusiivouksen voi tilata erikseen varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna ja pesutilat sekä WC jätetään siistiin kuntoon. Piha-alue ja grillipaikat jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan Leveälahden lomamökeille. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Leveälahden lomamökeille. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Leveälahden lomamökit eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSEEN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Leveälahden lomamökeillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ehdot on laadittu 14. huhtikuuta 2021